Tylldalen

Lokalhistorisk nettsted for Tylldalen

Norsk

Velkommen til Tylldalen – en fjellbygd i Nord-Østerdal kjent for sitt aktive bygdesamfunn med omtrent 500 innbyggere.

Bygda har en rik historie, og tidligere folketellinger viser variasjoner i folketallet gjennom årene:

1801: 462 innbyggere i Tylldalen, 7 i Brydalen

1865: 648 innbyggere i Tylldalen, 90 i Brydalen

1875: 619 innbyggere i Tylldalen, 103 i Brydalen

1900: 575 innbyggere i Tylldalen, 115 i Brydalen

1910: 612 innbyggere i Tylldalen, 119 i Brydalen

English

Welcome to Tylldalen – a small village in the Tynset municipality of Hedmark, Norway, with approximately 500 inhabitants.

Historical population data, extracted from The Digital Archives, show the following figures:

1801: 462 inhabitants in Tylldalen, 7 in Brydalen

1865: 648 inhabitants in Tylldalen, 90 in Brydalen

1875: 619 inhabitants in Tylldalen, 103 in Brydalen

1900: 575 inhabitants in Tylldalen, 115 in Brydalen

1910: 612 inhabitants in Tylldalen, 119 in Brydalen